Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İdari Davalar Daire Başkanlığı Şubeleri ve Personeli

İdari Davalar Daire Başkanlığı Şubeleri ve Personeli
İdari Davalar Daire Başkanlığı Şubeleri ve Personeli

İdari Davalar Daire Başkanlığı şubeleri ve görevleri

(1) Yazı İşleri Şubesinin görevleri şunlardır;

 

a) Daire Başkanı tarafından avukat ve hukuk müşavirlerine tevzi ve tevdi edilen görüş, icra takibi, dava dosyaları gibi işlerle ilgili olarak; hukuk müşaviri ve avukatlardan gelen yazı taleplerini karşılamak,

b)Talep edilen yazı ile ilgili müşavirlik dosyasını hukuk müşaviri veya avukatından alarak gerekli yazı talebini karşıladıktan sonra ilgili hukuk müşaviri veya avukatına müşavirlik dosyasını teslim etmek,

c) İlgili yerlere gönderilecek evrakların iş ve işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamak, zorunluluk nedeniyle son güne kalmış sevk evraklarını en geç saat 16.00’ya kadar Gelen ve Giden Evrak Şubesine teslim etmek ve evrakın gönderilebilmesi bakımından son günlü olduğu hususunda ilgili personeli bilgilendirmek,

ç) Daire Başkanlığına tevdi olunan avukat ve hukuk müşavirinin görev ve yetkileri dışında kalan iş ve işlemlerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak,

d)Mesai sırasında yazıcısı olarak görevlendirildiği hukuk müşaviri veya avukatın bilgisi ve şube sorumlusunun izni olmadan görev mahallini terk etmemek,

e)Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

(2) İdari Davalar Şubesinin görevleri şunlardır;

a) Bakanlığımız aleyhine açılan idari davalarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

b)Gerek Bakanlık içinden, gerekse Bakanlık dışından gelen evrakın evveliyatını araştırarak ilgili dosyalarını bulup, evrakı bu dosyaya bağlayarak derhal işleme sokmak,

c) Daire Başkanlığının görevleri kapsamındaki her türlü dava, görüş ve benzeri nitelikteki iş ve işlemleri yapmak,

ç) Kesinleşmiş dava dosyaları ile ilgili sak işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Dava dosyalarının yıllara ve dosya numarasına göre tasnifini yapmak, dosya odasında güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak,

e) Her ay ve yıl sonu itibari ile Doküman Yönetim Sistemine kaydı yapılan davalara ait istatistikî bilgilerin alınmasını ve ilgilisine verilmesini sağlamak,

f) Görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaların gerektirdiği yazışmaları yapmak,

g) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya görevine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ğ)Hukuk sisteminin işletimini sağlamak, yargı kararlarını hukuk sistemine işlemek ve hukuk sistemi ve Doküman Yönetim Sistemine entegrasyonunu sağlamak,

h) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

İDARİ DAVALAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ ŞUBESİ PERSONELİ
1- Semiha ÇÖMLEKÇİ Şef  
2- Birsen ÖZŞAHİN Şef 413 42 58
3- Meliha SENGİR Şef 413 26 56
4- Musa DOĞANAY Şef 413 42 25
5- Hülya CANITEZ Şef 413  42 21
6- Hakan KURT V.H.K.İ  
7- Rüstem AY Bilgisayar İşletmeni  
8- Müzeyyen AKTAŞ Şef 413 26 56

9- Gülhan KAPLAN

10-Aysel ÖZKAN

Şef

Şef

413 26 56

413 42 40

11- İbrahim CEBECİ V.H.K.İ 413 26 56
12- Şahin ŞAHİN Memur 413 26 66
13- Sibel KARALÖK V.H.K.İ 413 42 22
     
     
     

 

   

 

   
HUKUK DAVALARI İÇ DOSYA DAĞITIM PERSONELİ
1- Ömer KÜÇÜK Şef 413 26 66
2- Nejdet TEKİN V.H.K.İ 413 26 49
3- Muzaffer ATEŞ Dağıtıcı  
4- Emre YAMAN Dağıtıcı  
     

 

 

 

 
   
   

 

 

Milli Müdafaa Caddesi No 6 06440 5. 7. ve 8. katlar Kızılay /ANKARA - (0 312) 413 42 64 / (0 312) 413 42 32

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.