Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hukuk Davaları Daire Başkanlığı

Abdulkerim GÖKLER Hukuk Davaları Daire Başkanı
Hukuk Davaları Daire Başkanlığı

Hukuk Davaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Adli dava dilekçelerini hukuk müşavirlerine/avukatlara havale etmek, dava

dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevki ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) İcra takiplerine ilişkin evrakı hukuk müşavirlerine/avukatlara havale etmek, icra takip

dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevki ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Adli dava dosyaları ile ilgili hukuki görüş taleplerini ilgili hukuk müşavirine/avukata

havale etmek,

ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde bulunan ve hukuk birimleri tarafından gönderilen emsal

kararları arşivlemek; gerekli görülenlerin, uygulama birliğini sağlamak amacıyla Bakanlığın

merkez ve taşra teşkilatına duyurulmasını sağlamak,

d) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeni ile hükme bağlanan vekâlet

ücretlerinin tespiti, takibi ve tahsili ile hak sahiplerine ödemeye yönelik belgeleri düzenlemek

ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına göndermek,

e) Personelin izin, sağlık raporu, terfi, ödül gibi iş ve işlemleri ile 3/6/1991 tarihli ve

20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri

Yönetmeliği uyarınca disiplin iş ve işlemlerini yürütmek,

f) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya görevini yapmak,

 g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Milli Müdafaa Caddesi No 6 06440 5. 7. ve 8. katlar Kızılay /ANKARA - (0 312) 413 42 64 / (0 312) 413 42 32

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.